Karl Fisher Photography | NC Zoo May31, 2010

North Carolina Zoo
Asheboro, NC

May 31, 2010
Hot and sunny day at the zoo.
Gorilla at the NC ZooGorilla at the NC ZooBaboons at the NC Zoo